L'Havana, Malecón. Foto: Teresa Amatdilluns, 31 de març del 2008

Desafinada

La vida és també, i sobretot, allò que (ens) passa fora dels blogs, i per això a vegades hem de deixar de dir moltes coses que voldríem dir afinadament.
Però Ella no desafina gens: